top of page
club of one 3.jpg

CLUB OF ONE 3

Active Awakening Meeting & Sharing สวัสดีศักราชใหม่แห่งมิตรภาพในความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์แม่ We Oneness ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก 18 ชายหญิง ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้ในหนังสือ “ONE หนึ่งเดียวกัน” มาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการเดินทางภายใน พร้อมผู้สนใจกว่า 50 คนเดินทางมาร่วมงาน พบตัวจริงเสียงจริงของ 16 ใน 40 คนจาก “ONE หนึ่งเดียวกัน” 1. พระปกรณ์นันทน์ ฐิตธมโม 2. ดร.เมธา หริมเทพาธิป 3. นพ.พลวิช กล้าหาญ 4. อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย (มูลนิธิสหธรรมิกชน) 5. อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (ครูริว) 6. ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (ครูรัน) 7. ชรรินชร เสถียร (ครูริน) 8. เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร (ครูมิล) 9. โอม รัตนกาญจน์ (Dojo Spirit) 10. ตา สุรางคณา สุนทรพนาเวช (อดีตนักแสดงและรองนางสาวไทย) 11. โพธิรักษ์ แสงสว่าง (ครูแบงค์) 12. บุญชัย สุขสุริยะโยธิน (ยอด ชูใจ) 13. รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์ (ติ๊ก Spiritual Journey Guide) 14. ภัทรมน วิเศษลีลา (พี่หลี บ้านไม้หอม) 15. ยุพิน ประเสริฐพรศรี (เมษ์ บ้านพรชีวิต) 16. พรชัย-บริบูรณ์ตระกูล (หยี บ้านพรชีวิต) พร้อมด้วย หม่อมหลวงสมิท ศุขสวัสดิ์ และ พงศธร ละเอียดอ่อน เมื่อ 16+2 เพื่อนจาก ONE หนึ่งเดียวกัน มาเล่นบอร์ดเกมตื่นรู้ A2O - Awake To Oneness พร้อมกัน โดยเป็นการเล่นแบบสาธิต ไม่เต็มรูปแบบ (เนื่องจากเวลามีจำกัด) แต่อาศัยการ์ดต่างๆ ในเกมเป็นเครื่องมือในการตั้งคำถาม ให้แขกทั้ง 18 ท่าน ได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางภายใน :: บอร์ดเกม A2O – Awake to Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ::: บอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้เกมแรกของไทย A2O – Awake To Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่พิเศษให้คุณได้โอกาสเรียนรู้และสำรวจทบทวนการเดินทางภายใน ผ่านความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์จริง ได้ร่วมเรียนรู้ แบ่งปัน ความเข้าใจเรื่องการตื่นรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ::: เป้าหมายของเกม ::: ร่วมสำรวจ ใคร่ครวญ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เส้นทางการเดินทางภายใน สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Oneness ผ่านการเดินทางทั้ง 4 Stage ได้แก่ Stage 1 : Sleep & Dream หลับฝันก่อนการตื่น Stage 2 : Awakening Head เริ่มเดินทางภายใน Stage 3 : Awakening Heart รู้ตามความเป็นจริง Stage 4 : Awakening Life เข้าถึงหนึ่งเดียวกัน ::: จากหนังสือ...สู่บอร์ดเกมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ::: เกมนี้ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดมาจากหนังสือ “หัวใจตื่นรู้” Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้จากผู้คน มากมายในโครงการ New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลจำนวนมาก ::: เป้าหมายของเกม ::: - โอกาสการสำรวจประสบการณ์การเดินทางภายในตนเอง - แบ่งปันและรับฟังการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน - ได้ความรู้ความเข้าใจในสภาวะและเส้นทางสู่การตื่นรู้ - ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญและรับสารจากญาณทัศนะ เพื่อนๆ ทั้ง 18 คนและผู้ร่วมเสวนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางภายในกันถึงเกือบเวลา 18.00 น. หลายคนยังรู้สึกไม่อยากกลับ เพราะยังไม่จุใจกับการได้รับฟัง ประสบการณ์เดินทางที่น่าสนใจของแต่ละท่าน แต่กระนั้น ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลา ทุกคนต่างแยกย้ายจากกันด้วยความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข และพร้อมรอคอยโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้ง ...บนเส้นทางสู่หนึ่งเดียวกัน We Oneness

bottom of page